Fun Game 成 績

2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010          

章程  讓分  詳細成績  相集

2010

告別奧海大派對 (29/8/2010)  

  獲獎資格 優勝者
八瓶賽 277 分或以上 Hiddi SUNG、Ringo CHEUNG、Mam CHAN、Darren LEE、Vincnet LAM、
Winson PO、Steve LO、Alex HO、Alex YAU、Gary KONG
低分賽 82 分或以下 Ringo CHEUNG、Vincent LAM、Alfree CHAN、Alex HO、Frederick CHENG、Stanley TAM、
Alex CHAN、Hiddi SUNG、Josephine FUNG、Ben LUN、Raymond YEUNG、Louis CHAN
分瓶賽 3 次或以上分瓶 Ronald CHUNG、Mabel TSANG、Ringo FUNG、Ringo CHEUNG、Frederick CHENG、
Ben LUN、Sam CHU、Alan CHAN、Mam CHAN、Veronica CHUNG、Danielle SZETO、Karis LEUNG
300挑戰賽 299 或 300分 Alan CHAN、Karis LEUNG、Justin YIP、Almas CHEUNG、Winny LEE、Ben LUN、
Alex CHAN、Rex HUI、Gary KONG、Patrick LAU、Jimmy CHEUNG

回頁頂

2009

五週年 Fun Game 龍鳳呈祥賀會慶 (19/7/2009) 

  男子組 女子組 優勝者
九唔搭八大火拼 38 36 冠軍:Alex YAU 亞軍:Eunice WONG 季軍:Alfree CHAN
  Alex CHAN
單打獨鬥決雌雄 19.2 40.5 冠軍:Michelle LAW 亞軍:Wing YEUNG 季軍:Darren LEE
二人同心利斷金 12 24 冠軍:Jason YEUNG + Thomas LAM
三男三女一個墟 14 29 冠軍:Alex HO + Alex YAU + Ringo CHEUNG
眾志成城終極戰 10 0  
總   分 93.2 129.5 優勝組別:女子組

Junior Pro 09.9 瓶賽 (11/1/2009)  

  冠軍 亞軍 季軍
總成績 Ben LUN Vincent LAM Victoria CHAN
Nelson WONG

回頁頂

2008

Junior Pro 秋日 Fun Game 會 (16/11/2008)  

  冠軍 季軍 第五名
總成績 Alex YAU
Almas CHEUNG
Alex CHAN
Thomas LAM
Winson PO

Junior Pro 長短油大獎賽 (24/8/2008)  

  冠軍 亞軍 季軍 殿軍
總成績 Ben WONG Vincent LAM Rex HUI Thomas LAM

四週年 Fun Game 龍鳳呈祥賀會慶 (20/7/2008) 

  男子組 女子組 優勝者
九唔搭八大火拼 34 46 冠軍:Hiddi SUNG
  Wing YEUNG
季軍:Ben WONG 殿軍:Gary KONG
螢男索女單鬥單 20 45 冠軍:Jane YIP 亞軍:Almas CHEUNG 季軍:Alan CHAN
  Mam CHAN
二人同心利斷金 14 35 冠軍:Jane YIP + Sam CHU 亞軍:Alfree CHAN + Almas CHEUNG
  Eric LAW + LEE Tsz-ho
三男三女一個墟 17 32 冠軍:
Ben WONG + Raymond YEUNG
+ Steve LO
亞軍:
Hiddi SUNG + Terresa NG
+ Wing YEUNG
季軍:
Bella CHAN + Mabel NG
+ Mam CHAN
Carmus CHAN + Eva LAM
+ Sam CHU
眾志成城終極戰 186 257  
總   分 271 395 優勝組別:女子組

2008 FUN 級單打賽 (22/6/2008)  

  冠軍 亞軍 季軍 一局最高
金 FUN 級 Michael YU Samson SO Vincent LAM
Gary KONG
Michael YU (288)
銀 FUN 級 Joe PANG Almas CHEUNG Alex CHAN
Hoyee LI
Joe PANG (215)
銅 FUN 級 Bonita LAM Darren LEE Rex HUI
Winny LEE
Rex HUI (235)

2008 五月 Jackpot (18/5/2008)  

  冠軍 亞軍 季軍 殿軍
男子組 Alan CHAN Alex CHAN Michael YU Eric LAW
女子組 Alfree CHAN Victoria CHAN Hoyee LI -

2008 春節紅瓶 Jackpot (24/2/2008) 

  冠軍 亞軍 季軍 殿軍
總成績 Victoria CHAN Nelson WONG Sara LEUNG Lesley MAK

回頁頂

2007

三週年 Fun Game 龍鳳呈祥賀會慶 (26/8/2007) 

  男子組 女子組 優勝者
九唔搭八大火拼 37 30 冠軍:Sam CHU
  Steve LO
季軍:Stanley TAM
  Wendy WONG
二人同心利斷金 15 23 冠軍:Ringo CHEUNG + Sam KWOK
單打獨鬥決雌雄 59 27 冠軍:Sam KWOK 亞軍:Raymond YEUNG 季軍:Frederick CHENG 殿軍:Alfree CHAN
三男三女一個墟 12 37 冠軍:Alfree CHAN + Almas CHEUNG + Joey CHEUNG
眾志成城終極戰 10 0  
總   分 133 117 優勝組別:男子組

Junior Pro 巡迴賽 (19/5/2007 - 10/6/2007)  

  冠軍 亞軍 季軍 殿軍
男子組 Ringo CHEUNG Frederick CHENG Michael YU Stanley TAM
女子組 Joey CHEUNG Terresa NG Hiddi SUNG Wendy WONG

回頁頂

2006

兩週年 Fun Game 龍鳳呈祥賀會慶 (23/7/2006) 

  男子組 女子組 優勝者
九唔搭八大火拼 35 32 冠軍:Brian TONG 亞軍:Edith HO 季軍:Frederick CHENG 殿軍:Sam CHU
二人同心利斷金 25 14 冠軍:Alex CHAN + Winson PO
單打獨鬥決雌雄 42 21 冠軍:Simon YUEN 亞軍:Nelson WONG 季軍:Carmus CHAN 殿軍:Sam KWOK
三男三女一個墟 21 29 冠軍:Eunice WONG + Dorothy + Sara LEUNG
眾志成城終極戰 0 20  
總   分 123 116 優勝組別:男子組

2006 雙人紅瓶賽 (15/1/2006) 

  冠軍 亞軍 季軍
同心賽 Stanley TAM + Eric WONG Vincent LAU + Ryan FONG Carmus CHAN + Dick IP
雙人賽 Joey CHEUNG + Michael YU Joey CHAN + SAM CHU Winson PO + Samson SO

回頁頂

2005

2005 冬季 Fun Game 會 (11/12/2005) 

  冠軍 亞軍 季軍
螢光保齡 (男子組) Stanley TAM Gary KONG Ben LUN
低分賽 (男子組) Stanley TAM Ivan SIU Frederick CHENG
螢光保齡 (女子組) Winny LEE Hiddi SUNG Wendy WONG
低分賽 (女子組) Wendy WONG Hiddi SUNG Alfree CHAN

一週年 Fun Game 龍鳳呈祥賀會慶 (1/7/2005) 

  男子組 女子組 優勝者
九唔搭八大火拼 30 36 冠軍:Peggy DRING 亞軍:Karis LEUNG 季軍:Samson SO 殿軍:Gramme LEUNG
二人同心利斷金 24 14 冠軍:Eric LAI + Joseph NG
單打獨鬥決雌雄 40 17 冠軍:Anthony SIN 亞軍:Ben WONG 季軍:Gramme LEUNG 殿軍:Joseph NG
  Zeus Lau
三男三女一個墟 30 20 冠軍:Eric LAI + Ryan FONG + Thomas SHUM
眾志成城終極戰 0 20  
總   分 124 107 優勝組別:男子組

2005 第二季 Fun Game (22/5/2005) 

  冠軍 亞軍 季軍
九瓶賽 (第一局) Winson PO Ronald CHUNG Stanley TAM
九瓶賽 (第二局) Saturnino Kit CHEUNG Raymond YEUNG
九瓶賽總冠軍 Ronald CHUNG - -
同心賽 (第一局) Peggy DRING + Wilson DRING Catherine YU + Thomas SHUM
Sam CHU + Ronald CHUNG
同心賽 (第二局) Winny LEE + LAI Chi-hoi Wendy WONG + Ben WONG Catherine YU + Thomas SHUM
同心賽總冠軍 Winny LEE + LAI Chi-hoi - -

2005 New Year Jackpot (16/1/2005) 

  冠軍 亞軍 季軍 一局最高
第一級 (180以上) LAI Chi-hoi Raymond YEUNG Vincent LAU Wilson DRING (235)
第二級 (162 - 180) Saturnino Frederick CHENG Edith HO Frederick CHENG (237)
第三級 (150 - 161) Sam CHU Dick IP Joseph NG Ringo FUNG (206)
第四級 (140 - 149) Simmy CHAN Jeff SO Brian TONG Jeff SO (170)
Brian TONG (170)
第五級 (140以下) Winnie CHOI Carmus CHAN Alfree CHAN Joey CHEUNG (176)

回頁頂

2004

2004 國慶雙人賽 (1/10/2004)  

  冠軍 亞軍 季軍
同心賽 Yan AU + Dixon WONG Danielle SZETO + Vincent LAU Winnie CHOI + Steve LO
雙人賽 Ringo FUNG + Alex CHAN Bella CHAN + Hiddi SUNG Frederick CHENG + Thomas SHUM

2004 七一大 Fun Game (1/7/2004)  

  冠軍 亞軍 季軍
個人賽 (男子組) Stanley TAM Frederick CHENG Dixon WONG
個人賽 (女子組) Edith HO Sam CHU Peggy DRING
紅白波謠鬥 優勝組別:男子組
最有價值球員 Dixon WONG

回頁頂

最後更新日期: 2010年9月29日